Dlaczego outsourcing?

Outsourcing jako metoda zarządzania
przedsiębiorstwem


Firma zewnętrzna
( biuro rachunkowe )
Pracownik
( księgowa )
Firma pobiera wynagrodzenie umowne – umowa , kontrakt.Pracownik nie może zarabiać mniej niż ustawowe minimum.
Nie choruje.Zawsze jest możliwe L-4.
Niskie koszty zarządzania kontraktem.Wysokie koszty utrzymania pracownika.
Brak kosztów podnoszenia kwalifikacji.Konieczność ciągłego szkolenia pracownika.
Brak świadczeń socjalnych.Urlopy i cały pakiet innych świadczeń socjalnych.
Suma doświadczeń zespołu ludzi (prawnicy,ekonomiści,informatycy)Praktyka pracownika to tylko jego praktyka.
Zawsze można zmienić usługodawcę na innego.Niezadowolenie z pracownika powoduje konieczność znalezienia wykwalifikowanego następcy.
Dodatkowe zlecenia są przyjmowane za dodatkowa opłatą.Tylko nadgodziny w ograniczonym rozmiarze.
Niskie koszty rozwiązania umowy.Wysokie koszty rozwiązania umowy o pracę.
Dowolny okres umowy i wypowiedzenia umowy.Ustawowe okresy wypowiedzenia umowy o pracę.
Biuro rachunkowe jest ubezpieczone od OC na wysokie sumy.Praktycznie żadna możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania obowiązków przez pracownika.
Wysokie kompetencje obsługującej firmy.
Możliwy szeroki zakres obsługi.
Ciągła analiza aktów prawnych.
Brak obiektywizmu w doborze zasad działania.
Pracownik wykonuje zadanie w sposób najwygodniejszy dla siebie.
Bezpieczeństwo danych.
Firma ma naturalny interes w chronieniu tajemnic Zleceniodawcy.
Trudno zabezpieczyć się przed utratą pracownika wraz z ważnymi dla firmy informacjami.
Firma jest praktycznym „buforem” w kontaktach z urzędami skarbowymi.Przedsiębiorca osobiście kontaktuje się z US co nie należy do przyjemności!
Możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji w różnych miejscach , nie tylko w siedzibie Zleceniodawcy.Bardzo często siedzibą jest miejsce zamieszkania a wtedy US puka bezpośrednio do mieszkania przedsiębiorcy!

profesjonaliści

Jesteśmy jednym z najdłużej działających Biur Rachunkowych w Radomiu!
Dbamy z pełną odpowiedzialnością o sprawne działanie Twojego przedsiębiorstwa.

parę słów o nas

Świadczymy kompleksowe usługi księgowe Działamy od 2001 roku

Pomagamy zarówno doświadczonym jak i początkującym przedsiębiorcom.
Oferujemy pełną ofertę usług księgowych oraz pomoc przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, wyborze formy opodatkowania itp.

nasza oferta