Rejestracja spółek

Rejestracja spółek

Doradzamy osobom indywidualnym jak i istniejącym już przedsiębiorcom podczas zakładania nowych podmiotów gospodarczych.
Powołaliśmy do życia wiele spółek różnych typów – jawnych, komandytowych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych.
Posiadamy też doświadczenie przy zawiązywaniu fundacji i stowarzyszeń.

rodzaje spółek:

  • spółki jawne
  • spółki partnerskie
  • spółki komandytowe
  • spółki komandytowo-akcyjne
  • spółki akcyjne
  • spółki z o.o.

Co przygotowujemy?

W ramach naszej działalności przygotowujemy projekty umów spółek i ewentualnych potrzebnych zgód korporacyjnych. Przeprowadzamy cały proces rejestracji od A do Z. Klienta tak naprawdę nie interesuje nic. Podpisuje nam tylko potrzebne upoważnienia do założenia spółki w jego imieniu.
Więcej szczegółów uzyskasz kontaktując się z nami.

Spółki z o.o.

W przypadku spółki z o.o. co roku musisz sporządzić sprawozdanie finansowe, które trzeba złożyć do KRS. W ramach naszej współpracy takie sprawozdanie wykonujemy za Ciebie.

Ochrona majątku prywatnego

W przypadku spółki z o.o., ponieważ jest ona odrębnym bytem prawnym (osobą prawną), to spółka odpowiada za swojej zobowiązania czyli długi, które są pokrywane z majątku spółki, w tym z kapitału zakładowego. Jeżeli majątek spółki nie wystarcza na spłatę długów to spółka upada. Ty, jako właściciel udziałów w spółce ryzykujesz tylko ich utratę!

Zakładanie spółki z o.o.

Należy dysponować kwotą co najmniej 5 000 zł, co stanowić będzie jej kapitał zakładowy, sporządzić umowę spółki w formie aktu notarialnego, powołać organy spółki oraz zarejestrować ją w rejestrze przedsiębiorców.


Przed rozpoczęciem biznesu, każdy przedsiębiorca musi zdecydować, jaka forma prowadzenia działalności będzie dla niego
najkorzystniejsza. Postaramy się pomóc w tym wyborze!